انواع لوله

بازدید:

استفاده از لوله روشی بسیار اقتصادی در انتقال مایعات و گازها برای مسافت‌های طولانی می‌باشد و با وجود سرمایه گذاری اولیه بالایی که جهت ساخت آنها نیاز می‌باشد، هزینه بهره‌برداری پایینی دارند.

لوله‌های مورد استفاده در خطوط انتقال نفت و گاز از فولاد و به ویژه از فولادهای کم آلیاژ یا فولادهای با درصد پایین کربن ساخته می‌شود.