انواع سیم و کابل

بازدید: 1539

سیم یک هادی الکتریکی است که برای انتقال جریان الکتریسیته از یک محل به محلی دیگر و ارتباط بین دستگاه‌های مختلف برقی استفاده می‌شود.

کابل وسیله‌ای است که از دو یا چند سیم هادی الکتریکی تشکیل شده و معمولاً در غلافی حفاظتی قرار دارد در واقع به هر نوع هادی‌ای که قابلیت عبور جریان الکتریسیته را داشته باشد و بوسیله موادی از محیط پیرامون خود عایق شده باشد کابل می‌گویند.