ابزار دقیق

بازدید: 1325

ابزار دقیق مجموعه تجهیزاتی است که با کمک آنها امکان اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی همچون دما، فشار، فلو، سطح مایعات و غیره در فرآیندهای صنعتی به صورت دقیق فراهم شده است.

تجهیزات ابزار دقيق را می‌توان به دو صورت زیر دسته بندی كرد:

1- از نظر نوع عملکرد: برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر به صورت سیگنال‌های استاندارد که ترانسميتر یا انتقال دهنده نامیده می‌شوند.

2- از نظر پارامتری: برای مثال بخش‌های ابزار دقیق مربوط به دما شامل کنترلر دما، ترانسمیتر دما و ترمومتر یا نمایشگر دما، ابزار اندازه گیری و کنترل دقیق فشار، فلومتر یا سنجش جریان سیالات و انتقال مقادیر فلو یا کنترل فلو، ابزار اندازه گیری سطح مواد درون مخازن و کنترل دقیق آنها و ابزار سرعت سنجی، ابزار رطوبت سنجی و غیره.